Právo na vašej strane

Meškanie letu: Kedy má cestujúci nárok na 250, 400 a 600 € odškodnenie?

2.3.2018

RADY A TIPY

Pri meškaní letu, ktoré trvá tri a viac hodín, môže mať cestujúci nárok na odškodnenie, ktoré je stanovené Európskou úniou. Kedy tento nárok skutočne vzniká a podľa čoho sa určuje výška finančnej kompenzácie?

Kedy nárok na odškodnenie za meškanie letu vzniká?

Aby cestujúcemu vznikol nárok na odškodnenie za meškanie letu, musia byť splnené nasledujúce podmienky:

  • let musí začínať na územie EÚ alebo musia byť operovaný európskym dopravcom,
  • let musí byť oneskorený minimálne 180 minút na prílete,
  • meškania nesmie byť spôsobené mimoriadnou okolnosťou (napr. počasie).

Ak sú splnené vyššie uvedené podmienky, vzniká cestujúcemu nárok na odškodnenie, ktoré môže dosiahnuť výšky 250, 400 alebo 600 €.

Podľa čoho sa výška kompenzácie stanovuje?

Či má cestujúci nárok na najnižšiu či najvyššiu mieru odškodnenia za meškajúci let záleží na tom, aký ďaleký jeho let bol.

  • let do 1 500 km (napr. Košice - Praha) - 250 €
  • let medzi 1 500 km a 3 500 km (napr. Bratislava - Porto) - 400 €
  • let nad 3 500 km (napr. Bratislava - Hanoi) - 600 €

Letecká spoločnosť môže výšku odškodnenia za určitých podmienok znížiť o polovicu, ak bolo meškanie letu v rozmedzí 3 - 4 hodín.

Chcete získať odškodnenie za meškajúci let?

Zadarmo overíme, či máte na finančnú kompenzáciu za meškanie letu nárok. Stačí zadať prípad na posúdenie.

ZADAŤ LET NA POSÚDENI