Právo na vašej strane

Cookies

Podobne ako väčšina webov, aj tento používa technológiu „cookies“ na zlepšenie používateľského komfortu návštevníkov svojich internetových stránok. „Cookies“ sú miniatúrne textové súbory obsahujúce informácie zložené z množstva písmen a číslic, ktoré sa uložia do vášho počítača, mobilu alebo iného zariadenia pri vstupe na internetovú stránku využívajúcu túto technológiu. „Cookies“ sú užitočné, pretože prevádzkovatelia internetových stránok umožňujú odlíšenie vašej osoby od ostatných návštevníkov a používateľov týchto stránok. „Cookies“ nemôžu byť použité ako kód ani na šírenie vírusov a nemôžu nám umožniť prístup na váš pevný disk.

Údaje získané prostredníctvom týchto stránok využívajúcich technológiu „cookies“ môžu byť použité predovšetkým na nasledujúce účely:

  • Umožnenie pohybu používateľa webu po stránkach a využívanie ich funkcií, ako napr. prístup do zabezpečených častí (sekcií).

  • Zhromažďovanie informácií o tom, ako návštevníci webu používajú stránky, ako napr. ktoré stránky sú navštevované najčastejšie alebo či návštevníci prijímajú správy o chybách atď. (tieto „cookies“ sa používajú hlavne na vylepšenie funkčnosti budúcich verzií stránok), zhromažďovanie informácií na reklamné a marketingové účely (tieto „cookies“ sa používajú hlavne na zaistenie osobnejšieho prístupu v oblasti reklamy a marketingu).


Prevádzkovateľ týchto stránok neumožňuje akýmkoľvek tretím osobám umiestňovanie reklamného obsahu na jeho stránky. Prevádzkovateľ neručí a nezodpovedá za akýkoľvek obsah (vrátane reklamného a marketingového) umiestnený na internetových stránkach tretích osôb, ako ani za akékoľvek porušenie právnych predpisov, práv alebo oprávnených záujmov tretích osôb, ku ktorým dochádza, resp. by mohlo dochádzať na internetových stránkach tretích osôb.

Potvrdenie súhlasu s týmto dokumentom udeľuje používateľ stránok prevádzkovateľovi otvorením webových stránok. Súhlasí tým s používaním technológie „cookies“ a používaním údajov získaných prostredníctvom tejto technológie na každý a všetky účely uvedené vyššie v tomto dokumente. Súhlas sa udeľuje dobrovoľne na vopred neurčené obdobie a je možné ho kedykoľvek bezplatne písomne odvolať.


Pre úplnosť si dovoľujeme upozorniť, že neudelenie súhlasu, jeho odvolanie alebo zablokovanie technológie „cookies“ (vo vašom internetovom prehliadači) vrátane zablokovania tzv. nevyhnutných alebo „Strictly Necessary cookies“ môže obmedziť alebo vylúčiť prístup na stránky alebo funkcionalitu stránok alebo ich častí.