Právo na vašej strane

Cenník

Úspech

Pani Kataríne letecká spoločnosť odmietla vyplatiť kompenzáciu za omeškaný let.

 • Pani Katarína zadala prípad našej spoločnosti, po posúdení nároku jej bola ponúknutá provízia 25 % (bez DPH) z nami získanej kompenzácie.
 • Prípad sme prevzali na riešenie. 
 • Od leteckej spoločnosti sa nám pre pani Katarínu podarilo získať odškodnenie 250 €.
 • Pani Kataríne sme na účet poslali 175 €, našej spoločnosti náleží vopred dohodnutá odmena 62,5 € (25 % z 250 €), štátu SR bola odvedená DPH 12,5 €.
 • Pani Katarína tak získala 175 € bez rizika a nákladov z jej strany.
 • Spokojnosť bola na strane pani Kataríny aj na našej.

Neúspech

Pani Kataríne letecká spoločnosť odmietla vyplatiť kompenzáciu za omeškaný let.

 • Pani Katarína zadala prípad našej spoločnosti, po posúdení nároku jej bola ponúknutá provízia 25 % (bez DPH) z nami získanej kompenzácie.
 • Súdny spor bol, bohužiaľ, prehratý.
 • Náklady na súdne konanie, súdny poplatok, právne zastúpenie a náklady protistrany boli 600 €.
 • Pani Katarína bola o rozsudku informovaná.
 • Pani Katarína získala 0 € a zaplatila nám 0 €, pretože žiadne náklady s nami neriskovala.
 • Všetky náklady zaplatila naša spoločnosť.

Prečo si vybrať naše služby?

S nami nič neriskujete, nič neplatíte a môžete len získať! Navyše sme najlacnejší na trhu!

Za naše služby neplatíte žiadne poplatky, zálohy a ani nič podobné.
Našou jedinou odmenou je provízia zo získanej čiastky, a to len v prípade úspechu.
Našou zásadou je pre vás získať maximálne možné finančné odškodnenie.
Pokiaľ s riešením prípadu neuspejeme alebo spor prehráme – všetky náklady uhradí naša spoločnosť​.
Sme najlacnejší na trhu! Výška provízie sa pohybuje v rozmedzí 5-25 % (bez DPH) v závislosti od prípadu.
O výške provízie ste vždy informovaní pred podpísaním zmluvy.

S nami nič neriskujete a môžete len získať.

MY SA ZA VÁS POSTAVÍME!